Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga – uzavřená skupina – Lanškroun
Bez akreditace

23. 9. 2021 17:00 – 19:00
Lanškroun B. Martinů 980
1.750,-/5 setkání
Přihlásit se


Vyplnit pouze u kurzů s osvědčením.


Vyplnit pouze u kurzů s osvědčením.


13 hod. (5 setkání) |  1. 750,- Kč

O čem to bude

Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga (ZŠ a SŠ) je prostorem vzájemné inspirace, kde se mohou asistenti potkat, sdílet zkušenosti, životní praxi, zvyšovat své profesní kompetence a pečovat o svoji psychohygienu při náročné práci s touto cílovou skupinou.

Frekvence setkávání je jednou za 2 měsíce, tedy 5 setkání za školní rok. Aktuální témata k řešení přináší pracovníci sami (sdílí je navzájem) nebo jsou jednotlivé bloky s předem dohodnutým konkrétním obsahem.
Témata budou primárně zaměřena na poruchy autistického spektra, přidružené obtíže, ADHD, chování náročné na péči a specifický individuální přístup k těmto žákům.

Pro koho je skupina určena

Pro asistenty pedagoga v základních a středních školách, kteří mají v péči děti a žáky s poruchami autistického spektra, s ADHD a chováním náročným na péči.

Skupina je uzavřená. Kapacita skupiny je 12 účastníků.
Nelze do skupiny přistupovat v průběhu školního roku.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 17. 9. 2021 (nebo do naplnění kapacity skupiny).
Přihláška je závazně přijata zaplacením účastnického poplatku
na celý školní rok.

Časová dotace

13 vyučovacích hodin / 5 setkání
Termíny skupiny – 23. 9. 2021, 25. 11. 2021, 27. 1. 2022, 24. 3. 2022, 26. 5. 2022
Skupina probíhá v čase od 17 – 19 hod.

Účastníkům bude na konci školního roku vystaveno potvrzení o účasti na podpůrné skupině (vyplňte v přihlášce datum a místo narození).

Místo setkávání

Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
(Penzion pro seniory) – vchod od dětského hřiště Dvorské Lány

Cena

1. 750,- /osoba/ 5 setkání
Poplatek za neúčast na jednotlivých setkáních se nevrací.

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.,
Mgr. Ludmila Zapletalová – psycholog

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419