Podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky (učitele, vychovatele)
Bez akreditace

9. 10. 2023 17:00 – 19:00
Lanškroun B. Martinů 980
2.750,-/5 setkání
Přihlásit se

VOLNÁ MÍSTA /15Vyplnit pouze u kurzů s osvědčením.


Vyplnit pouze u kurzů s osvědčením.


terminid
2749
2363
2853
2363
2853
2853
2363
2864
2864
2749
2750
2750
2750
2750
2751
2751
2752
2750
2752
2750
2751
2752
2750
2750
2751
2752
2750
2750
2750
2751
2751
2751
3413
3483
3483
3483
3434
3482
3482
3482
3482
3483
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3408
3413
3434
3434
3417
3417
3417
3417
3564
3434
3434
3434
3417
3417
3417
3413
3413
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3779
3779
3779
3779
3782
3782
3822
3822
3822
3820
3820
3820
3822
3822
3822
3820
3820
3820
3820
3820
3820
3793
3793
3793
3793
3793
3793
3820
3820
3779
3782
3820
3779

14 hod. (5 setkání) |  2. 750,- Kč

O čem to bude

Podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky (učitele a vychovatele) je prostorem vzájemné inspirace, kde se mohou potkat, sdílet zkušenosti, životní praxi, zvyšovat své profesní kompetence a pečovat o svoji psychohygienu při náročné práci s žáky s různými specifiky v chování.

Témata budou primárně zaměřena na poruchy autistického spektra, přidružené obtíže, ADHD, chování náročné na péči a specifický individuální přístup k těmto žákům. Účastníci témata přináší sami (sdílí je navzájem) nebo jsou jednotlivé bloky s předem dohodnutým konkrétním obsahem.

Frekvence setkávání je jednou za 2 měsíce, tedy 5 setkání ve školním roce 2023/2024.

Účastníci podpůrné skupiny mohou také v průběhu celého školního roku 2023/24 využívat individuální podporu obou lektorů v podobě emailových, telefonických nebo online konzultací.

Pro koho je skupina určena

Pro učitele (popř. vychovatele) v mateřských, základních a středních školách, kteří vzdělávají žáky s různými specifiky v chování, žáky s chováním náročným na péči. Mohou to být děti/žáci s obtížemi v komunikaci a sociální interakci, děti/žáci s PAS, ADHD, poruchami chování, děti s prozatím neuzavřenou diagnostikou.

Skupina je uzavřená – její účastníci se potkávají ve stejném složení v průběhu celého školního roku.

Kapacita skupiny je 15 účastníků.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 2. 10. 2023 (nebo do naplnění kapacity skupiny).
Přihláška je závazně přijata zaplacením účastnického poplatku.

Časová dotace

14 vyučovacích hodin / 5 setkání

Termíny skupiny – vždy pondělí
9. 10. 2023, 11. 12. 2023, 19. 2. 2024, 8. 4. 2024, 3. 6. 2024

Skupina probíhá v čase od 17 – 19 hod.

Účastníkům bude na konci školního roku vystaveno potvrzení o účasti na podpůrné skupině (vyplňte v přihlášce datum a místo narození).

Místo setkávání

Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
(Penzion pro seniory) – vchod od dětského hřiště Dvorské Lány

Cena

2. 750 Kč,- /osoba

Cena zahrnuje:

Poplatek za neúčast na jednotlivých setkáních se nevrací.

Lektoři

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., – lektor a odborný konzultant PAS a PBS (Podpora pozitivního chování)
Mgr. Ludmila Zapletalová – psycholog, pedagog

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419