Podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky (učitele, vychovatele)
Bez akreditace

14 hod. (5 setkání) |  2. 300,- Kč

Přihlašovací formulář bude zveřejněn 29. 8. 2022.

O čem to bude

Podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky (učitele a vychovatele) je prostorem vzájemné inspirace, kde se mohou potkat, sdílet zkušenosti, životní praxi, zvyšovat své profesní kompetence a pečovat o svoji psychohygienu při náročné práci s žáky s různými specifiky v chování.

Témata budou primárně zaměřena na poruchy autistického spektra, přidružené obtíže, ADHD, chování náročné na péči a specifický individuální přístup k těmto žákům. Účastníci témata přináší sami (sdílí je navzájem) nebo jsou jednotlivé bloky s předem dohodnutým konkrétním obsahem.

Frekvence setkávání je jednou za 2 měsíce, tedy 5 setkání ve školním roce 2022/2023.

Účastníci podpůrné skupiny mohou také v průběhu celého školního roku 2022/23 využívat individuální podporu obou lektorů v podobě emailových, telefonických nebo online konzultací.

Pro koho je skupina určena

Pro učitele (popř. vychovatele) v mateřských, základních a středních školách, kteří vzdělávají žáky se specifiky v chování, žáky s chováním náročným na péči. Mohou to být děti/žáci s obtížemi v komunikaci a sociální interakci, děti/žáci s PAS, ADHD, poruchami chování, děti s prozatím neuzavřenou diagnostikou.

Skupina je uzavřená – její účastníci se potkávají ve stejném složení v průběhu celého školního roku.

Kapacita skupiny je 15 účastníků.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 3. 10. 2022 (nebo do naplnění kapacity skupiny).
Přihláška je závazně přijata zaplacením účastnického poplatku.

Časová dotace

14 vyučovacích hodin / 5 setkání

Termíny skupiny – vždy úterý
11. 10. 2022, 13. 12. 2022, 14. 2. 2023, 18. 4. 2023, 13. 6. 2023

Skupina probíhá v čase od 17 – 19 hod.

Účastníkům bude na konci školního roku vystaveno potvrzení o účasti na podpůrné skupině (vyplňte v přihlášce datum a místo narození).

Místo setkávání

Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
(Penzion pro seniory) – vchod od dětského hřiště Dvorské Lány

Cena

2. 300 Kč,- /osoba

Cena zahrnuje:

Poplatek za neúčast na jednotlivých setkáních se nevrací.

Lektoři

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., – lektor a odborný konzultant PAS, PBS (Podpora pozitivního chování)
Mgr. Ludmila Zapletalová – psycholog

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419