Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí/osob s dětským autismem a mentálním postižením
Akreditováno MPSV

16 hod.  |  2. 690,- Kč/os.

Co se dozvíte

Účastníci se seznámí se specifiky komunikace u dětí/osob s dětským autismem, deficity v diagnostické triádě. Prakticky pojatý workshop je zaměřen na témata:

1) Navázání interakce (vztahu) s neverbálním dítětem/osobou s DA a MP, úprava prostředí.
2) Základní principy v komunikaci s neverbálními dětmi/osobami s PAS, podpora porozumění.
3) Využití neverbální komunikace u dětí/osob s DA a MP, smysl a používání gest, systémy alternativní augmentativní komunikace.
4) Rozvoj intenzivní hry, vhodné pomůcky.
5) Naplnění volného času, použití videoscénářů pro nácvik hry.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

Časová dotace

16 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419