Úvod Pojďme společně hledat cesty k porozumění jinakosti zvané autismus.

VZDĚLÁVÁNÍ

S AKREDITACÍ, BEZ AKREDITACE, NA MÍRU

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS, rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem a časovou dotací. Workshopy. Tvoříme společně. Online vzdělávání – webináře.

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM SE CHYSTÁM A KDE SE MŮŽEME POTKAT

27. 9. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem Akreditováno MŠMT
29. 9. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
29. 9. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Intenzivní podpůrná skupina pro asistenty pedagoga Bez akreditace (školy a neškoly)
3. 10. 2022
pohodlně online 17:00 - 19:00
Webinář - Jak motivovat děti s poruchami autistického spektra? Šité na míru
5. 10. 2022
pohodlně online 16:30 - 19:30
Webinář - Strategie a metody práce s dětmi/osobami s poruchou autistického spektra Šité na míru
11. 10. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky (učitele, vychovatele) Bez akreditace (školy a neškoly)
20. 10. 2022
pohodlně online 20:00 - 21:00
Webinář - Zvládání chování náročného na péči u dětí s PAS Šité na míru
27. 10. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
9. 11. 2022 – 10. 11. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Podpora pozitivního chování u lidí s PAS nebo s intelektovým znevýhodněním Akreditováno MPSV
16. 11. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
16. 11. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Rozvoj herních dovedností u dětí, žáků s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
16. 11. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Rozvoj herních dovedností u dětí s PAS Akreditováno MPSV
16. 11. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s osobami s PAS Akreditováno MPSV
18. 11. 2022 – 20. 11. 2022
Těchonín Těchonín 61
Víkendová relaxačně - vzdělávací podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky Bez akreditace (školy a neškoly)
24. 11. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
1. 12. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga Bez akreditace (školy a neškoly)
8. 12. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Porozumění specifikům smyslového vnímání u lidí s PAS jako prevence chování náročného na péči Akreditováno MPSV
22. 12. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace