Úvod Pojďme společně hledat cesty k porozumění jinakosti zvané autismus.

VZDĚLÁVÁNÍ

S AKREDITACÍ, BEZ AKREDITACE, NA MÍRU

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS, rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem a časovou dotací. Workshopy. Tvoříme společně. Online vzdělávání – webináře.

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM SE CHYSTÁM A KDE SE MŮŽEME POTKAT

14. 2. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky (učitele, vychovatele) Bez akreditace (školy a neškoly)
23. 2. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
16. 3. 2023
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
16. 3. 2023
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Rozvoj herních dovedností u dětí, žáků s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
16. 3. 2023
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s osobami s PAS Akreditováno MPSV
16. 3. 2023
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Rozvoj herních dovedností u dětí s PAS Akreditováno MPSV
23. 3. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga Bez akreditace (školy a neškoly)
30. 3. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
20. 4. 2023 – 21. 4. 2023
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Podpora pozitivního chování u lidí s PAS nebo s intelektovým znevýhodněním Akreditováno MPSV