Úvod Pojďme společně hledat cesty k porozumění jinakosti zvané autismus.

VZDĚLÁVÁNÍ

S AKREDITACÍ, BEZ AKREDITACE, NA MÍRU

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS, rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem a časovou dotací. Workshopy. Tvoříme společně. Online vzdělávání – webináře.

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM SE CHYSTÁM A KDE SE MŮŽEME POTKAT

29. 9. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
5. 10. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Intenzivní podpůrná skupina pro asistenty pedagoga Bez akreditace (školy a neškoly)
9. 10. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky (učitele, vychovatele) Bez akreditace (školy a neškoly)
19. 10. 2023 – 20. 10. 2023
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Podpora pozitivního chování u lidí s PAS nebo s intelektovým znevýhodněním Akreditováno MPSV
27. 10. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
20. 11. 2023
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Jak motivovat děti/osoby s poruchou autistického spektra Akreditováno MPSV
24. 11. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
4. 12. 2023
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Porozumění specifikům smyslového vnímání u lidí s PAS jako prevence chování náročného na péči Akreditováno MPSV
8. 12. 2023
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace