Úvod Pojďme společně hledat cesty k porozumění jinakosti zvané autismus.

VZDĚLÁVÁNÍ

S AKREDITACÍ, BEZ AKREDITACE, NA MÍRU

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS, rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem, časovou dotací a způsobem prezentace. Webináře. Tvoříme společně.

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM SE CHYSTÁM A KDE SE MŮŽEME POTKAT

1. 3. 2021
pohodlně online 18:00 - 19:00
Webinář - Strukturované učení v praxi I. - pro děti a žáky s PAS bez mentálního handicapu Šité na míru
4. 3. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro rodiče dětí/osob s poruchami autistického spektra - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (sociální a doprovodné služby)
10. 3. 2021
online 9:30 - 12:30 a 15:30 - 18:30
ONLINE - Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra Akreditováno MPSV
11. 3. 2021
pohodlně online 20:00 - 21:00
Webinář - Strukturované učení v praxi II. - pro děti a žáky s PAS s mentálním handicapem Šité na míru
15. 3. 2021
pohodlně online 20:00 - 21:00
Webinář - Přechod dítěte s PAS z MŠ do ZŠ Šité na míru
24. 3. 2021
pohodlně online 18:00 - 19:00
Webinář - Principy a faktory ovlivňující úspěšnost výuky a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra Šité na míru
25. 3. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga (školní asistenty) - uzavřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
25. 3. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s náročným chováním Individuální konzultace
29. 3. 2021
pohodlně online 20:00 - 21:00
Webinář - Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi s poruchami autistického spektra Šité na míru
19. 4. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro pedagogické pracovníky - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
22. 4. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga (školní asistenty) - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
22. 4. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s náročným chováním Individuální konzultace
28. 4. 2021
pohodlně online 9:30 - 12:30 a 15:30 - 18:30
ONLINE - Úvod do problematiky poruch autistického spektra Akreditováno MPSV
6. 5. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro rodiče dětí/osob s poruchami autistického spektra - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (sociální a doprovodné služby)
19. 5. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem Akreditováno MPSV
27. 5. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s náročným chováním Individuální konzultace
16. 6. 2021 – 17. 6. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Problémové chování u osob s poruchami autistického spektra Akreditováno MPSV
24. 6. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga (školní asistenty) - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
24. 6. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s náročným chováním Individuální konzultace