Úvod Pojďme společně hledat cesty k porozumění jinakosti zvané autismus.

VZDĚLÁVÁNÍ

S AKREDITACÍ, BEZ AKREDITACE, NA MÍRU

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS, rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem, časovou dotací a způsobem prezentace. Webináře. Tvoříme společně.

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM SE CHYSTÁM A KDE SE MŮŽEME POTKAT

19. 8. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
19. 8. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Úvod do problematiky poruch autistického spektra Akreditováno MŠMT
7. 9. 2021
pohodlně online 16:00 - 17:30
Webinář - Jak mluvit se spolužáky o dítěti s Aspergerovým syndromem Šité na míru
16. 9. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem Akreditováno MŠMT
23. 9. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga - uzavřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
14. 10. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s PAS s mentálním handicapem Akreditováno MŠMT
19. 10. 2021
Lanškroun B. Smetany 460
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
4. 11. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
4. 11. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Rozvoj herních dovedností u dětí, žáků s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
26. 11. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Nácviky komunikačních a sociálních dovedností u dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem Akreditováno MŠMT
2. 12. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí, žáků s PAS s mentálním handicapem Akreditováno MŠMT