Úvod Pojďme společně hledat cesty k porozumění jinakosti zvané autismus.

VZDĚLÁVÁNÍ

S AKREDITACÍ, BEZ AKREDITACE, NA MÍRU

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS, rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem a časovou dotací. Workshopy. Tvoříme společně. Online vzdělávání – webináře.

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM SE CHYSTÁM A KDE SE MŮŽEME POTKAT

26. 5. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga - uzavřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
26. 5. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
2. 6. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Nácviky komunikačních a sociálních dovedností u dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem Akreditováno MŠMT
7. 6. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Úvod do problematiky poruch autistického spektra Akreditováno MŠMT
13. 6. 2022
pohodlně online 18:00 - 19:00
Webinář - Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi s poruchami autistického spektra Šité na míru
23. 6. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga (školní asistenty) - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
23. 6. 2022
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči Individuální konzultace
29. 9. 2022
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem Akreditováno MŠMT