Úvod Pojďme společně hledat cesty k porozumění jinakosti zvané autismus.

VZDĚLÁVÁNÍ

S AKREDITACÍ, BEZ AKREDITACE, NA MÍRU

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS, rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem, časovou dotací a způsobem prezentace. Webináře. Tvoříme společně.

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM SE CHYSTÁM A KDE SE MŮŽEME POTKAT

13. 4. 2021
pohodlně online 16:00 - 18:30
ONLINE PORADNA - Zvládání náročného chování u žáka s PAS Šité na míru
15. 4. 2021
pohodlně online 20:00 - 21:00
Webinář - Jak motivovat děti s poruchami autistického spektra? Šité na míru
20. 4. 2021
pohodlně online 10:00 - 13:30
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s poruchami autistického spektra Akreditováno MŠMT
21. 4. 2021
pohodlně online 20:00 - 21:00
Webinář - Neviditelná jinakost zvaná Aspergerův syndrom Šité na míru
22. 4. 2021
pohodlně online 17:00 - 19:00
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga (školní asistenty) - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
22. 4. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s náročným chováním Individuální konzultace
23. 4. 2021
pohodlně online 16:00 - 18:00
Workshop online - Strukturované učení prakticky pro děti/osoby s PAS s intelektovým znevýhodněním Šité na míru
27. 4. 2021
pohodlně online 16:00 - 18:00
Webinář - Přechod dítěte s PAS z MŠ do ZŠ Šité na míru
28. 4. 2021
pohodlně online 9:30 - 12:30 a 15:30 - 18:30
ONLINE - Úvod do problematiky poruch autistického spektra Akreditováno MPSV
29. 4. 2021
pohodlně online 20:00 - 21:00
Webinář - Zvládání chování náročného na péči u dětí s PAS Šité na míru
6. 5. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro rodiče dětí/osob s poruchami autistického spektra - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (sociální a doprovodné služby)
19. 5. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem Akreditováno MPSV
27. 5. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s náročným chováním Individuální konzultace
2. 6. 2021 – 3. 6. 2021
Pardubice Náměstí Republiky 2686
Problémové chování u osob s poruchami autistického spektra Akreditováno MPSV
24. 6. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga (školní asistenty) - otevřená skupina - Lanškroun Bez akreditace (školy a neškoly)
24. 6. 2021
Lanškroun B. Martinů 980
Poradna pro rodiče dětí s náročným chováním Individuální konzultace