Reference "Kdybychom udělali všechny věci, které jsme schopni udělat, sami sebe bychom doslova ohromili." Thomas A. Edison

„Paní Mgr. Jaromíra Staňková vedla na naší škole dvoudenní semináře pro pedagogy, tematicky zaměřené na práci s osobami s poruchami autistického spektra (PAS), a také semináře pro žáky ve třídě, v níž se vzdělává i jejich spolužák s autismem. Její školení jsou založena především na konkrétních příkladech, které vycházejí z jejích vlastních životních zkušeností. Svůj výklad velmi dobře přizpůsobuje potřebám konkrétních posluchačů. Našim pedagogickým pracovníkům poskytla řadu praktických rad a námětů, které mohou běžně aplikovat při výuce. Také žáky třídy, v níž proběhly společné besedy, provedla srozumitelnou formou problematikou soužití s osobami s PAS a poskytla jim informace důležité pro dobré fungování jejich třídního kolektivu.“

Mgr. Jana Pazderová

ředitelka ZŠ Svitavy, Felberova

Jarka Staňková
2020-05-15T06:01:04+02:00

Mgr. Jana Pazderová

ředitelka ZŠ Svitavy, Felberova

„Paní Mgr. Jaromíra Staňková vedla na naší škole dvoudenní semináře pro pedagogy, tematicky zaměřené na práci s osobami s poruchami autistického spektra (PAS), a také semináře pro žáky ve třídě, v níž se vzdělává i jejich spolužák s autismem. Její školení jsou založena především na konkrétních příkladech, které vycházejí z jejích vlastních životních zkušeností. Svůj výklad velmi dobře přizpůsobuje potřebám konkrétních posluchačů. Našim pedagogickým pracovníkům poskytla řadu praktických rad a námětů, které mohou běžně aplikovat při výuce. Také žáky třídy, v níž proběhly společné besedy, provedla srozumitelnou formou problematikou soužití s osobami s PAS a poskytla jim informace důležité pro dobré fungování jejich třídního kolektivu.“
„Vzdělávací program Mgr. Jaromíry Staňkové je vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností z práce s dětmi s poruchami autistického spektra a spolupráce s jejich rodinami. Během kurzu se pracovníci naší organizace seznámili nejen s teoretickými východisky práce s lidmi s PAS, ale zejména s metodami výchovy a vzdělávání dětí a mladých lidí s autismem. Osvojili jsme si celou řadu praktických návodů, zaměřených zejména na rozvoj komunikace, sociálních dovedností a dovedností v oblasti sebeobsluhy. Cenné zkušenosti jsme získali v souvislosti s metodou strukturovaného učení. Kurz byl proložen nesmírně užitečnými a citlivě vybranými videoukázkami. Pracovníci organizace ocenili praktické zaměření kurzu, vlídnou atmosféru i možnost řešit konkrétní situace z každodenní praxe. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s lektorkou.“

Mgr. Zuzana Žaloudková, MBA

statutární zástupce, ředitelka MEDOU z.s. Humpolec

Jarka Staňková
2020-05-15T06:39:12+02:00

Mgr. Zuzana Žaloudková, MBA

statutární zástupce, ředitelka MEDOU z.s. Humpolec

„Vzdělávací program Mgr. Jaromíry Staňkové je vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností z práce s dětmi s poruchami autistického spektra a spolupráce s jejich rodinami. Během kurzu se pracovníci naší organizace seznámili nejen s teoretickými východisky práce s lidmi s PAS, ale zejména s metodami výchovy a vzdělávání dětí a mladých lidí s autismem. Osvojili jsme si celou řadu praktických návodů, zaměřených zejména na rozvoj komunikace, sociálních dovedností a dovedností v oblasti sebeobsluhy. Cenné zkušenosti jsme získali v souvislosti s metodou strukturovaného učení. Kurz byl proložen nesmírně užitečnými a citlivě vybranými videoukázkami. Pracovníci organizace ocenili praktické zaměření kurzu, vlídnou atmosféru i možnost řešit konkrétní situace z každodenní praxe. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s lektorkou.“
„S Mgr. Jaromírou Staňkovou, DiS. spolupracuje Rodinné Integrační Centrum z.s. již od roku 2015, a to nejprve na pozici sociální pracovnice, později i na pozici lektora. Umění předat své zkušenosti a znalosti rodičům dětí s PAS, ale i kolegům a pracovníkům jiných zařízení je její velmi silnou stránkou, a proto je i vyhledávanou odbornicí na problematiku poruch autistického spektra.“

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

ředitelka Rodinného Integračního Centra z.s. Pardubice

Jarka Staňková
2020-05-15T06:40:15+02:00

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

ředitelka Rodinného Integračního Centra z.s. Pardubice

„S Mgr. Jaromírou Staňkovou, DiS. spolupracuje Rodinné Integrační Centrum z.s. již od roku 2015, a to nejprve na pozici sociální pracovnice, později i na pozici lektora. Umění předat své zkušenosti a znalosti rodičům dětí s PAS, ale i kolegům a pracovníkům jiných zařízení je její velmi silnou stránkou, a proto je i vyhledávanou odbornicí na problematiku poruch autistického spektra.“
„S Jarkou jsem se poprvé setkala v rámci našich Rodičovských fór. Jako lektorka od první minuty umí zaujmout a zapůsobit. Svým přátelským hlasem Vás chytne a nepustí. Jakmile se dostane do tématu AUTISMU, který je jí velmi vlastní i díky osobním zkušenostem, pochopíte, že jste v dobrých rukou. Jarka umí skvěle vysvětlit téma PAS a odpovědět na otázky, které vám leží na srdci. Má dar podporovat rodiče a jejich děti, kteří toto téma řeší. Provede Vás tématem tak, že na konci víte, jak pracovat na sobě i s dítětem. Pokud bych sama někdy toto téma řešila, vím, do jakých rukou se ráda svěřím. Děkuji, že tu stále máme takové nadšence pro tuto práci. #PráceSAutismemMaVelkySmysl :)“

Renata Kašparová

facilitátorka Rodičovských fór, rodiče dětí se SVP, Středočeský kraj a hl.m. Praha, Projekt INSPIRO - Inspirace v odlišnosti, pod Univerzitou Palackého v Olomouci

Jarka Staňková
2020-05-15T06:41:31+02:00

Renata Kašparová

facilitátorka Rodičovských fór, rodiče dětí se SVP, Středočeský kraj a hl.m. Praha, Projekt INSPIRO - Inspirace v odlišnosti, pod Univerzitou Palackého v Olomouci

„S Jarkou jsem se poprvé setkala v rámci našich Rodičovských fór. Jako lektorka od první minuty umí zaujmout a zapůsobit. Svým přátelským hlasem Vás chytne a nepustí. Jakmile se dostane do tématu AUTISMU, který je jí velmi vlastní i díky osobním zkušenostem, pochopíte, že jste v dobrých rukou. Jarka umí skvěle vysvětlit téma PAS a odpovědět na otázky, které vám leží na srdci. Má dar podporovat rodiče a jejich děti, kteří toto téma řeší. Provede Vás tématem tak, že na konci víte, jak pracovat na sobě i s dítětem. Pokud bych sama někdy toto téma řešila, vím, do jakých rukou se ráda svěřím. Děkuji, že tu stále máme takové nadšence pro tuto práci. #PráceSAutismemMaVelkySmysl :)“
„Paní Staňková je velmi empatická. Spolupráci s naší školou hodnotím jako přínosnou, neocenitelné jsou její životní zkušenosti a vtip, kterým okoření každé školení. Konzultace s rodiči i učiteli byly opravdu nadstandardní. Měli jsme možnost využívat konzultace osobní, telefonické i emailové. Společné konzultace pomáhaly učitelům nastavit směr pro další vzdělávání a pro co nejefektivnější podporu našich žáků s PAS. Musím říci, že láska k práci i ke klientům dělá z paní Staňkové odborníka, na kterého se vždy rádi znovu obracíme. Její životní nadhled, hledání různých možností řešení při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra jsme si mohli dopřát plnými doušky. Jako speciální pedagog jsem paní Staňkové velice vděčná za rozšíření svého obzoru jak při práci s dětmi s poruchami autistického spektra, tak také s jejich rodiči😊“.

Mgr. Kamila Rybinová

speciální pedagog a lektor FIE, ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka

Jarka Staňková
2020-07-22T09:44:21+02:00

Mgr. Kamila Rybinová

speciální pedagog a lektor FIE, ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka

„Paní Staňková je velmi empatická. Spolupráci s naší školou hodnotím jako přínosnou, neocenitelné jsou její životní zkušenosti a vtip, kterým okoření každé školení. Konzultace s rodiči i učiteli byly opravdu nadstandardní. Měli jsme možnost využívat konzultace osobní, telefonické i emailové. Společné konzultace pomáhaly učitelům nastavit směr pro další vzdělávání a pro co nejefektivnější podporu našich žáků s PAS. Musím říci, že láska k práci i ke klientům dělá z paní Staňkové odborníka, na kterého se vždy rádi znovu obracíme. Její životní nadhled, hledání různých možností řešení při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra jsme si mohli dopřát plnými doušky. Jako speciální pedagog jsem paní Staňkové velice vděčná za rozšíření svého obzoru jak při práci s dětmi s poruchami autistického spektra, tak také s jejich rodiči😊“.
„Vzdělávací kurzy s paní Mgr. Jaromírou Staňkovou, stejně jakékoliv besedy nebo workshopy pro rodiče, jsou pro nás vždy velmi přínosné. Paní Staňková totiž není jen odborník na problematiku autismu, který předává teoretické vědomosti o tématu. My na ní oceňujeme především dar spojit teoretické zákonitosti tématu s mnohaletou profesní i rodičovskou zkušeností a srozumitelně předat pracovníkům i rodičům. Umí vše vysvětlit tak, že posluchači ji dobře pochopí. V jejím podání je pak předané autentické, protože si sama zažila to, o čem mluví.   Každé setkání, i kdyby třeba na podobné téma, je nové a přínosné. Pokaždé si znovu najdu něco nového, ať se to týká komunikace s dětmi, rozvoje sociálních dovedností, přístupu ke vzdělání i ve vztahu rodič - dítě. Vážíme se také jejího daru oslovit rodiče malých i velkých dětí v rámci jednoho tématu, z něhož si každý může mnoho odnést, přestože je v jiné situaci. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost se s ní opakovaně potkat a těšíme se na další spolupráci!“

Mgr. Markéta Sieglová

vedoucí Střediska Na Sioně, sociální pracovník služby Raná péče Na Sioně a Aktivizační služba Spolu Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora

Jarka Staňková
2020-07-22T10:00:20+02:00

Mgr. Markéta Sieglová

vedoucí Střediska Na Sioně, sociální pracovník služby Raná péče Na Sioně a Aktivizační služba Spolu Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora

„Vzdělávací kurzy s paní Mgr. Jaromírou Staňkovou, stejně jakékoliv besedy nebo workshopy pro rodiče, jsou pro nás vždy velmi přínosné. Paní Staňková totiž není jen odborník na problematiku autismu, který předává teoretické vědomosti o tématu. My na ní oceňujeme především dar spojit teoretické zákonitosti tématu s mnohaletou profesní i rodičovskou zkušeností a srozumitelně předat pracovníkům i rodičům. Umí vše vysvětlit tak, že posluchači ji dobře pochopí. V jejím podání je pak předané autentické, protože si sama zažila to, o čem mluví.   Každé setkání, i kdyby třeba na podobné téma, je nové a přínosné. Pokaždé si znovu najdu něco nového, ať se to týká komunikace s dětmi, rozvoje sociálních dovedností, přístupu ke vzdělání i ve vztahu rodič - dítě. Vážíme se také jejího daru oslovit rodiče malých i velkých dětí v rámci jednoho tématu, z něhož si každý může mnoho odnést, přestože je v jiné situaci. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost se s ní opakovaně potkat a těšíme se na další spolupráci!“
0
0
Jarka Staňková