Vzdělávání "Ať nějakou myšlenku či tvrzení čtete kdekoli nebo ať je vyslovil kdokoli, včetně mě, nepovažujte je za bernou minci, pokud nejsou ve shodě s vaším vlastním rozumem a vaším vlastním přesvědčením." Buddha

Vzdělávání je zaměřené na
poruchy autistického spektra (PAS)
a na podporu pozitivního chování (PBS).

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS a rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem a časovou dotací. Workshopy. Tvoříme společně. Online vzdělávání – webináře.