Vzdělávání "Ať nějakou myšlenku či tvrzení čtete kdekoli nebo ať je vyslovil kdokoli, včetně mě, nepovažujte je za bernou minci, pokud nejsou ve shodě s vaším vlastním rozumem a vaším vlastním přesvědčením." Buddha

Vzdělávání je zaměřené na
poruchy autistického spektra (PAS).

Témata, kterým se při vzdělávání věnuji nejčastěji a při kterých nahlížíme společně do života lidí s PAS jsou:

Pro školy a “neškoly”

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, spolužáky dětí s PAS a rodiče dětí s PAS a speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sociální a doprovodné služby

Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodinných a komunitních centrech, rodiče dětí/osob s PAS.

Šité na míru

Vzdělávání s konkrétním tématem, časovou dotací, způsobem prezentace. Webináře.
Tvoříme společně.