Nácviky sociálních dovedností "Že si nerozumíme je normální. Že si porozumíme je zázrak." Neznámý autor

Nácviky komunikačních, sociálních a praktických dovedností pro děti, dospívající i dospělé osoby s poruchami autistického spektra (Aspergerův syndrom nebo vysoce funkční autismus).

Jak nácviky probíhají

Nácviky komunikačních, sociálních a praktických dovedností probíhají v přirozeném prostředí dítěte/dospělé osoby s PAS.
Nejčastěji vyjíždím jako terénní konzultant do domácího prostředí. 
V případě terénních nácviků se pohybujeme v prostředí bydliště dítěte/dospělé osoby, popř. plně respektuji místo, které pro nácviky vyberete Vy sami.
Nedisponuji vlastním zázemím (konzultační místností). Je však možné si
v místě mého nebo Vašeho působení pronajmout místo pro konzultaci.

Nácviky mohou mít formu:

Každé setkání je rozděleno na:

Komu mohu nácviky nabídnout

Témata a okruhy, kterým se nejčastěji při nácvicích věnujeme

Verbální komunikace

Neverbální komunikace

Práce s emocemi

Mezilidské vztahy

Praktické nácviky

Cena nácviků

800,- Kč za 60 minut
(Při nácvicích s dětmi je počítáno s 15 minutami pro zpětnou vazbu rodiči)

Cestovné není v ceně nácviků.

Místo, odkud za Vámi vyjíždím

Lanškroun (okr. Ústí nad Orlicí)

Jak objednat nácviky sociálních dovedností (SD)

Termín a přesný čas nácviků SD si můžete domluvit předem telefonicky na 605 418 419 nebo emailem na info@jaromirastankova.cz.