Poradenství "Největší revolucí naší generace je objev, že lidé mohou změnou vnitřních postojů své mysli změnit vnější stránky svého života." William James

Poradenství a konzultace jsou zaměřené na problematiku poruch autistického spektra (PAS)
a na podporu pozitivního chování (PBS).

Poradenství může být jednorázovou rychlou pomocí a podporou nebo je možné využít dlouhodobé, pravidelné spolupráce.

Individuální konzultace

Pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), pro dospělé osoby s PAS, pro rodiče, partnery ve fázi podezření. 

Podpora pozitivního chování

Porozumění potřebám a podpora osob s chováním náročným na péči. Zvýšení kvality života s respektem k lidským právům.

Nácviky sociálních dovedností

Nácviky komunikačních, sociálních a praktických dovedností pro děti, dospívající i dospělé osoby s PAS.