Individuální konzultace "Je krásnou odměnou v tomto životě, že žádný člověk se nemůže upřímně snažit pomoci druhému, aniž by pomohl sobě." Ralph Waldo Emerson

Individuální konzultace nabízím rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), dospělým osobám s PAS, ale také rodičům ve fázi podezření nebo na počátku diagnostiky PAS.

Jak konzultace probíhá

Konzultace probíhá v přirozeném prostředí dítěte/dospělé osoby
nebo v prostředí, které zvolíte jako pro Vás bezpečné (může se
jednat o kavárnu, školu, neziskovou organizaci apod.).
Nejčastěji vyjíždím jako terénní konzultant do domácího prostředí.  
Nedisponuji vlastním zázemím (konzultační místností). Je však možné si
v místě mého nebo Vašeho působení pronajmout místo pro konzultaci.

Má podpora by měla vést k orientaci v situaci, ve které se nalézáte. Společnými silami budeme hledat možnosti řešení, jež vycházejí z Vaší intuice, důvěry ve Vás samotné a z mých a Vašich životních zkušeností. Budeme hledat cesty, na kterých se budete cítit dobře.

Nabízím podporu také v životních situacích, kdy potřebujete Vaše kroky třeba jen zkonzultovat, nasměrovat, ujistit se, popř. Vaše rozhodnutí ukotvit.

Konzultace je důvěrná

Ctím Vaše soukromí.
Co si povíme během konzultace, zůstává jen mezi námi.
Nevedu žádnou písemnou dokumentaci.

Telefonická či online konzultace

Individuální konzultaci je možné objednat také jako telefonickou
či online konzultaci (v prostředí ZOOM). 

Jak dlouho konzultace trvá

Časový rozsah konzultace je domlouván vždy individuálně,
dle Vaší potřeby.
Pokud za Vámi jedu poprvé – je první konzultace v doporučené
délce trvání 90 – 120 min.

Nejčastěji konzultovaná témata a Vaše otázky

Cena osobní, telefonické či online konzultace

Ceník platný od 1. 9. 2023

1.000,- Kč za 60 minut /rodina
První konzultace v rodině je v doporučeném čase 90 – 120 minut.

1.400,- Kč za 60 minut pro odborníky/pracovníky ve školství, sociálních a doprovodných službách, zdravotnictví

K ceně se přičítá cestovné:
10,- Kč/1km + čas strávený na cestě 1h = 300,- Kč

Místo, odkud za Vámi vyjíždím

Lanškroun (okr. Ústí nad Orlicí)

Jak objednat konzultaci

Termín a přesný čas konzultace je nutné vždy domluvit předem telefonicky na 605 418 419 nebo emailem na info@jaromirastankova.cz.

Plánované otevřené konzultace