Vzdělávání pro sociální a doprovodné služby "Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje, tak se od něho učím." Ralph Waldo Emerson

Vzdělávání je zaměřené na
poruchy autistického spektra (PAS)
a na podporu pozitivního chování (PBS).

Vzdělávání pro sociální a doprovodné služby nabízím formou akreditovaných kurzů MPSV nebo jako vzdělávací aktivity bez akreditace.

Mohu Vás také doprovázet ve chvílích, kdy hledáte cesty pro zvládání chování náročného na péči. Pracuji s metodou Podpory pozitivního chování (PBS), která se snaží o zvýšení kvality života a sekundárně pak o snížení četnosti, intenzity chování náročného na péči.

Vzdělávání poskytuji sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, lektorům mateřských, komunitních a rodinných center, pracovníkům dětských skupin, lesních školek a klubů.

Kurzy akreditované MPSV

Bez akreditace