Vzdělávání pro sociální a doprovodné služby "Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje, tak se od něho učím." Ralph Waldo Emerson

Vzdělávání je zaměřené na
poruchy autistického spektra (PAS).

Vzdělávání pro sociální a doprovodné služby nabízím formou akreditovaných kurzů MPSV nebo jako vzdělávací aktivity bez akreditace.
Garantem a pořadatelem akreditovaných kurzů MPSV je Rodinné Integrační Centrum z.s. (Pardubice). Působím zde jako externí lektor.

Vzdělávání poskytuji sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, lektorům mateřských, komunitních a rodinných center, pracovníkům dětských skupin, lesních školek a klubů.

Kurzy akreditované MPSV

Aktuálně procházejí nové vzdělávací moduly akreditačním procesem. Všechny níže uvedené kurzy mohu prozatím nabídnout jako neakreditované.

Bez akreditace