Vzdělávání pro školy a “neškoly” "Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná." Albert Einstein

Vzdělávání je zaměřené na
poruchy autistického spektra (PAS)
a na podporu pozitivního chování (PBS).

Vzdělávání pro školy a “neškoly” nabízím formou akreditovaných kurzů MŠMT nebo jako vzdělávací aktivity bez akreditace.
Garantem a pořadatelem akreditovaných kurzů MŠMT je Rodinné Integrační Centrum z.s. (Pardubice). Působím zde jako externí lektor.

Specializuji se také na vzdělávání dětí – třídních kolektivů, které navštěvují děti/žáci s poruchami autistického spektra (v MŠ, ZŠ i SŠ).

Mohu Vás také doprovázet ve chvílích, kdy hledáte cesty pro zvládání chování náročného na péči. Pracuji s metodou Podpory pozitivního chování (PBS), která se snaží o zvýšení kvality života/vzdělávací procesu a sekundárně pak o snížení četnosti, intenzity chování náročného na péči.

Kurzy akreditované MŠMT

Bez akreditace