Vzdělávání pro školy a “neškoly” "Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná." Albert Einstein

Vzdělávání je zaměřené na
poruchy autistického spektra (PAS).

Vzdělávání pro školy a “neškoly” nabízím formou akreditovaných kurzů MŠMT nebo jako vzdělávací aktivity bez akreditace.
Garantem a pořadatelem akreditovaných kurzů MŠMT je Rodinné Integrační Centrum z.s. (Pardubice). Působím zde jako externí lektor.

Vzdělávání poskytuji pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, školským i neškolským zařízením, které provozují mimoškolní a volnočasové aktivity.

Specializuji se také na vzdělávání dětí – třídních kolektivů, které navštěvují děti/žáci s poruchami autistického spektra (v MŠ, ZŠ i SŠ).

Kurzy akreditované MŠMT

Bez akreditace