Jak motivovat děti/osoby s poruchou autistického spektra
Akreditováno MPSV

20. 11. 2023 9:00 – 16:00
Pardubice Náměstí Republiky 2686
2.250,- /os.
Přihlásit se

VOLNÁ MÍSTA /20Vyplnit pouze u kurzů s osvědčením.


Vyplnit pouze u kurzů s osvědčením.


terminid
2749
2363
2853
2363
2853
2853
2363
2864
2864
2749
2750
2750
2750
2750
2751
2751
2752
2750
2752
2750
2751
2752
2750
2750
2751
2752
2750
2750
2750
2751
2751
2751
3413
3483
3483
3483
3434
3482
3482
3482
3482
3483
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3408
3413
3434
3434
3417
3417
3417
3417
3564
3434
3434
3434
3417
3417
3417
3413
3413
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3779
3779
3779
3779

8 hod.  |  2. 250,- Kč/os.

Co se dozvíte

Motivace, podpora pozitivního chování, odměňování a nastavení funkčního odměňovacího systému má při práci s dětmi/osobami s PAS zcela zásadní vliv na chování, průběh výchovy, vzdělávání, na učení se novým dovednostem.

Často si kladete otázku, za co vlastně dítě/osobu s PAS odměňovat? Mám odměňovat dítě/osobu za to, že se chová „normálně“? Motivace jako způsob ovlivňování chování má v procesu učení u dětí/osob s PAS klíčovou roli. Řekneme si, jak vlastně můžeme osobu s PAS přirozeně podpořit a eliminovat tak chování náročné na péči. Podíváme se společně na hierarchii potřeb lidí, které ve chvíli, kdy dochází k jejich neuspokojení, ovlivňují chování lidí s PAS. Pozornost bude věnována také způsobům a formám odměňování. Zaměříme se na to, jak vybírat a hledat motivátory. Ukáži vám ve vlastní praxi ověřené omyly a chyby, kvůli kterým nám motivace/podpora u dítěte/osoby s PAS velmi často selhává.

Cílem kurzu je porozumět individuálním potřebám lidí s PAS, které se promítají do vhodného či nevhodného chování. Rozumět pohnutkám, které je k tomuto chování vedou a které mohou velmi výrazně ovlivňovat proces učení se dovednostem. Účastník kurzu bude schopen po jeho absolvování pracovat s motivátory u konkrétního člověka a bude schopen nastavovat odměnový, motivační systém. Porozumí také tomu, jak podpořit (motivovat) člověka v jeho přirozeném prostředí.

Kurz vede účastníka především cestou podpory pozitivního chování než-li cestou, která využívá při řízení chování tresty a sankce. Kurz je doplněn obrazovým materiálem – fotografiemi, které mohou být pro účastníky inspirací pro přenos získaných informací do praxe.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra – pro neformální pečující.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Forma vzdělávání

Prezenčně i online (při objednávce kurzu organizací je nutné do poznámky uvést formu).
Otevřené kurzy – pokud není výslovně uvedena forma online, je možná pouze prezenční účast.

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419