Jak motivovat děti/osoby s poruchou autistického spektra
Akreditováno MPSV

8 hod.  |  2. 250,- Kč/os.

Co se dozvíte

Motivace, podpora pozitivního chování, odměňování a nastavení funkčního odměňovacího systému má při práci s dětmi/osobami s PAS zcela zásadní vliv na chování, průběh výchovy, vzdělávání, na učení se novým dovednostem.

Často si kladete otázku, za co vlastně dítě/osobu s PAS odměňovat? Mám odměňovat dítě/osobu za to, že se chová „normálně“? Motivace jako způsob ovlivňování chování má v procesu učení u dětí/osob s PAS klíčovou roli. Řekneme si, jak vlastně můžeme osobu s PAS přirozeně podpořit a eliminovat tak chování náročné na péči. Podíváme se společně na hierarchii potřeb lidí, které ve chvíli, kdy dochází k jejich neuspokojení, ovlivňují chování lidí s PAS. Pozornost bude věnována také způsobům a formám odměňování. Zaměříme se na to, jak vybírat a hledat motivátory. Ukáži vám ve vlastní praxi ověřené omyly a chyby, kvůli kterým nám motivace/podpora u dítěte/osoby s PAS velmi často selhává.

Cílem kurzu je porozumět individuálním potřebám lidí s PAS, které se promítají do vhodného či nevhodného chování. Rozumět pohnutkám, které je k tomuto chování vedou a které mohou velmi výrazně ovlivňovat proces učení se dovednostem. Účastník kurzu bude schopen po jeho absolvování pracovat s motivátory u konkrétního člověka a bude schopen nastavovat odměnový, motivační systém. Porozumí také tomu, jak podpořit (motivovat) člověka v jeho přirozeném prostředí.

Kurz vede účastníka především cestou podpory pozitivního chování než-li cestou, která využívá při řízení chování tresty a sankce. Kurz je doplněn obrazovým materiálem – fotografiemi, které mohou být pro účastníky inspirací pro přenos získaných informací do praxe.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra – pro neformální pečující.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Forma vzdělávání

Prezenčně i online (při objednávce kurzu organizací je nutné do poznámky uvést formu).
Otevřené kurzy – pokud není výslovně uvedena forma online, je možná pouze prezenční účast.

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419