Podpora pozitivního chování u lidí s PAS nebo s intelektovým znevýhodněním
Akreditováno MPSV

16 hod.  |  3. 900,- Kč/os.

Co se dozvíte

Podpora pozitivního chování (PBS) je metodou – komplexním systémem, který napomáhá lépe pochopit a pracovat s chováním náročným na péči, se kterým se můžeme setkat u lidí s autismem nebo s intelektovým znevýhodněním.

Cílem kurzu je představit základní myšlenku této metody a pomoci účastníkům najít odpovědi na otázky: Jak můžeme pracovat s chováním náročným na péči, aby se zlepšila kvalita života podporované osoby? Jak můžeme snížit pravděpodobnost výskytu tohoto chování? Co mohlo osobu přivést do této situace a proč jako způsob “komunikace” zvolila chování náročné na péči? Mohla to udělat jinak?

Účastníci se seznámí s tzv. MEAS modelem – modelem, který je založen na respektujícím přístupu. Součástí tohoto modelu je nahlédnutí do fyziologie člověka, do prostředí, ve kterém žije a do způsobu jeho komunikace s okolním světem.

Důležitým tématem bude management chování (zvládání, řízení chování) a používání proaktivních strategií, které staví na porozumění potřebám každého člověka tak, aby je nemusel “vymáhat” svým náročným chováním. Představeny budou i reaktivní strategie.

Součástí kurzu jsou i krátká praktická cvičení (zamyšlení se), která přivedou účastníky do situací běžného života s osobami s chováním náročným na péči a pomohou na ně nahlížet z mnoha různých úhlů pohledů, stejně jako jim pomohou hledat možné alternativní cesty řešení.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro pracovníky sociálních služeb v manažerských a řídících pozicích.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra – pro neformální pečující.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

1. výukový den

2. výukový den

Časová dotace

16 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419