Podpora žáka s PAS v kolektivu třídy – seminář pro spolužáky dětí s poruchami autistického spektra
Bez akreditace

3 hod. + 4 hod.  |  5. 000,- Kč

O čem to bude

Cílem semináře je přiblížit spolužákům projevy, které plynou z diagnóz poruch autistického spektra. Lektor zábavnou a interaktivní formou vysvětluje dětem symptomatiku PAS.
Spolužáci hledají společně „zvláštnosti“, které se týkají jejich spolužáka s PAS. Lektor je následně vede k hledání možností, které pomohou dítěti s PAS co nejlépe zvládat sociální vztahy ve třídě, napomohou spolužákům k pochopení handicapu, k pochopení spolužákova chování.

Za velmi důležité lektor považuje také ošetření třídního kolektivu, které se děje ve dvou rovinách.
1) Kolektiv je seznámen se znevýhodněním, které není na první pohled většinou vidět. Projevy jsou spolužákům vysvětlovány s ohledem na obtíže v diagnostické triádě (komunikace, sociální interakce, představivost) s důrazem na individuální projevy u spolužáka s PAS.
2) V kolektivech, kde se vyskytuje náročné chování spolužáka a jsou již narušené mezilidské vztahy, poskytuje lektor zpětnou vazbu pro ošetření emocí u spolužáků.

Lektor používá také audiovizuální záznamy (krátká videa), ve kterých dětem symptomatiku přiblíží.

Pro koho je seminář určen

Pro spolužáky (třídní kolektivy) dětí s PAS na základních a středních školách, popř. vyšších odborných školách.
Pro skupiny dětí ve volnočasových aktivitách, kroužcích, které děti s PAS navštěvují.

Pravidla a podmínky semináře

Časová dotace

3 vyučovací hodiny přímé práce/ 4-5 hodin příprava, zpětná vazba

Cena

5. 000,- Kč + cestovné dle dohody

Cena zahrnuje:
dohodnutí zakázky, kontakt a přípravu s rodinou – 1 hod., kontakt a přípravu se školou – 1 hod., přípravu lektora na seminář – 2 hod., seminář v délce trvání dvou vyučovacích hodin – 2 x 45 min., zpětnou vazbu pro pedagogické pracovníky školy v délce trvání 20 – 30 minut ihned po ukončení semináře, telefonickou zpětnou vazbu pro rodiče – 20-30 minut.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419