Porozumění specifikům smyslového vnímání u lidí s PAS jako prevence chování náročného na péči
Akreditováno MPSV

8 hod.  |  1. 900,- Kč/os.

Co se dozvíte

Velmi často se mohou u osob s PAS (a jinými neurovývojovými poruchami) vyskytovat zvláštní odlišnosti ve smyslovém vnímání, které mohou být skrytými nebo zcela zjevnými spouštěči chování náročného na péči. K nejběžnějším abnormalitám patří přecitlivělost na zvuky a doteky, chuťové podněty, intenzitu světla, barvy a vůně. Objevit se může také naopak hyposenzitivita – malá citlivost na podněty – obvykle ve vnímání bolesti, teploty, hladu či žízně.

Citlivost smyslů a zvláštnosti ve vnímání bývají u lidí s PAS výraznou komplikací pro fungování v běžném životě. A to jak v domácím prostředí, tak v prostředí mimo domov – volnočasové aktivity, škola, sociální služby. Někdy jen velmi obtížně vidíme (spíše nevidíme) spojitosti v “jinakém” vnímání okolního světa, které se promítají do prožívání, jednání a chování lidí s PAS.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se specifiky smyslového vnímání u osob s PAS. Porozumět jim a dokázat v přirozeném prostředí pomocí proaktivních a reaktivních strategií pracovat s chováním náročným na péči s respektem k individuálním potřebám každého jednotlivého člověka.

Kurz je doplněn praktickými doporučeními, jak s těmito obtížemi pracovat, společně  s reálnými fotografiemi z běžného života, které ukazují na možné způsoby podpory člověka se specifiky ve smyslovém vnímání.

Lektorka používá v průběhu kurzu zážitkové techniky a krátké videoukázky, které přiblíží účastníkům na “vlastní kůži” odlišné způsoby vnímání u lidí s různými neurovývojovými poruchami.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro pracovníky sociálních služeb v manažerských a řídících pozicích.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra – pro neformální pečující.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419