Porozumění specifikům smyslového vnímání u lidí s PAS jako prevence chování náročného na péči
Akreditováno MPSV

21. 10. 2024 9:00 – 16:00
pohodlně online 9:00 - 16:00
2.250,- Kč / 90 €
Přihlásit se

VOLNÁ MÍSTA /30Vyplnit pouze u kurzů s osvědčením.


Vyplnit pouze u kurzů s osvědčením.


terminid
2749
2363
2853
2363
2853
2853
2363
2864
2864
2749
2750
2750
2750
2750
2751
2751
2752
2750
2752
2750
2751
2752
2750
2750
2751
2752
2750
2750
2750
2751
2751
2751
3413
3483
3483
3483
3434
3482
3482
3482
3482
3483
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3408
3413
3434
3434
3417
3417
3417
3417
3564
3434
3434
3434
3417
3417
3417
3413
3413
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3649
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3724
3779
3779
3779
3779
3782
3782
3822
3822
3822
3820
3820
3820
3822
3822
3822
3820
3820
3820
3820
3820
3820
3793
3793
3793
3793
3793
3793
3820
3820
3779
3782
3820
3779
3782
3782
3782
3782
3782
3782
3793
3782
3793
3793
3793
3793
3793
3908
3908
3908
3908
3908
3908
3908
3908
3908
3908
3908
3908
3908

8 hod.  |  2. 250,- Kč/os.

Co se dozvíte

Velmi často se mohou u osob s PAS (a jinými neurovývojovými poruchami) vyskytovat zvláštní odlišnosti ve smyslovém vnímání, které mohou být skrytými nebo zcela zjevnými spouštěči chování náročného na péči. K nejběžnějším abnormalitám patří přecitlivělost na zvuky a doteky, chuťové podněty, intenzitu světla, barvy a vůně. Objevit se může také naopak hyposenzitivita – malá citlivost na podněty – obvykle ve vnímání bolesti, teploty, hladu či žízně.

Citlivost smyslů a zvláštnosti ve vnímání bývají u lidí s PAS výraznou komplikací pro fungování v běžném životě. A to jak v domácím prostředí, tak v prostředí mimo domov – volnočasové aktivity, škola, sociální služby. Někdy jen velmi obtížně vidíme (spíše nevidíme) spojitosti v “jinakém” vnímání okolního světa, které se promítají do prožívání, jednání a chování lidí s PAS.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se specifiky smyslového vnímání u osob s PAS. Porozumět jim a dokázat v přirozeném prostředí pomocí proaktivních a reaktivních strategií pracovat s chováním náročným na péči s respektem k individuálním potřebám každého jednotlivého člověka.

Kurz je doplněn praktickými doporučeními, jak s těmito obtížemi pracovat, společně  s reálnými fotografiemi z běžného života, které ukazují na možné způsoby podpory člověka se specifiky ve smyslovém vnímání.

Lektorka používá v průběhu kurzu zážitkové techniky a krátké videoukázky, které přiblíží účastníkům na “vlastní kůži” odlišné způsoby vnímání u lidí s různými neurovývojovými poruchami.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro pracovníky sociálních služeb v manažerských a řídících pozicích.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra – pro neformální pečující.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Forma vzdělávání

Prezenčně i online (při objednávce kurzu organizací je nutné do poznámky uvést formu).
Otevřené kurzy – pokud není výslovně uvedena forma online, je možná pouze prezenční účast.

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419