Projektový den v MŠ “Každý potřebuje kamaráda”
Bez akreditace

4 hod.  |  6. 400,- Kč

O čem to bude

Projektový den „Každý potřebuje kamaráda“ je zaměřen na představení handicapu/obtíží, které se projevují v oblasti komunikace, spolupráce s ostatními, v oblasti emočního a smyslového vnímání – potíže, které najdeme u dětí s poruchami autistického spektra (PAS), s poruchami komunikace a sociální interakce, u dětí s ADHD.

Lektorka hravou interaktivní formou ukazuje dětem, že je důležité přijímat jeden druhého i s různými jinakostmi a zvláštnostmi.  Ukazuje velmi názorně jakou podporu a jakou formou pomoci děti s PAS potřebují.

Do přípravy i samotného průběhu projektového dne se aktivně zapojuje pedagogický personál, který se seznamuje se symptomatikou poruch autistického spektra a s metodikou strukturovaného učení, která se využívá nejen při práci s dětmi s PAS (struktura, vizualizace, motivace, individualizace).  

Pro koho je projektový den určen

Pro třídní kolektivy v mateřských školách (děti ve věku 3 – 6 let), ve kterých jsou děti s poruchami komunikace, poruchami sociální interakce a s poruchami autistického spektra.
Pro skupiny dětí ve volnočasových aktivitách, kroužcích, které děti s PAS navštěvují.
Ideální velikost skupiny – jeden třídní kolektiv – do 25 dětí.

Jak vypadá práce se skupinou

Celým programem děti provází mimozemštan Radovánek. Důraz je kladen na aktivní zapojení dětí i pedagogického personálu. Lektorka používá dramatizaci, velká část programu je vizuálně znázorněna a strukturována. Aktivity jsou prokládány hrou na kytaru se zapojením písně o kamarádství, která vždy jednotlivé aktivity odděluje. Program je vizualizován v piktogramech, samotné aktivity programu jsou představovány v procesuálních schématech ve fotografiích, konturových či barevných obrázcích, piktogramech. Lektor pracuje během programu s odměnovým systémem.

Časová dotace

4 vyučovací hodiny

Cena

6. 400,- Kč + cestovné dle dohody

Cena zahrnuje: dohodnutí zakázky, přípravu lektora – 3 hod., samotný program 4 hodiny, materiál pro výrobu pomůcek a aktivit, drobné odměny pro děti.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419