Rozvoj herních dovedností u dětí s PAS
Akreditováno MPSV

6 hod.  |  1. 750,- Kč/os.

Co se dozvíte

Účastníci se seznámí se specifiky a obtížemi v oblasti zájmů a hry u dětí s poruchami autistického spektra. Kurz je zaměřen především na děti předškolního a mladšího školního věku (s i bez mentálního opoždění) a na starší děti s přidruženým intelektovým znevýhodněním.

Stěžejní část kurzu je věnována rozvoji preverbálních dovedností – podpoře a nácviku očního kontaktu, sdílené pozornosti a nácviku jednotlivých typů her. Je velmi důležité, aby si pečující osoby či personál odnášeli informaci, že pokud dítě nezvládne samostatnou a následně střídavou hru, je obtížné po něm požadovat kooperaci ve skupině vrstevníků.

Účastníkům bude k dispozici i praktický zásobník aktivit a her k nacvičování samostatné, paralelní, střídavé i kooperační hry v praxi. Prezentace je doplněna videotékou s praktickými ukázkami nácviku hry.  Kurz má teoretickou a praktickou část.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra – pro neformální pečovatele.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

Časová dotace

6 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419