Rozvoj herních dovedností u dětí, žáků s poruchami autistického spektra
Akreditováno MŠMT

6 hod.  |  1. 750,- Kč/os.

Co se dozvíte

Účastníci se seznámí se specifiky a obtížemi v oblasti zájmů a hry u dětí s poruchami autistického spektra. Stěžejní část kurzu je věnována především rozvoji preverbálních dovedností a nácviku hry.

Důležité je, aby si účastník kurzu (personál) uvědomil při nácviku herních dovedností důležitost posloupnosti jednotlivých typů her. Pokud dítě nezvládne samostatnou hru, nelze po něm požadovat kooperaci ve skupině vrstevníků.  Používané metody budou prezentovány tak, aby je účastníci kurzu byli schopni aplikovat v praxi.

Účastníkům bude k dispozici i praktický zásobník aktivit a her k nacvičování samostatné, paralelní, střídavé i kooperační hry.
Kurz má teoretickou a praktickou část.

Pro koho je kurz určen

Pro učitele MŠ, učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele speciálních škol, asistenty pedagoga.
Pro metodiky prevence, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení. Pro učitele – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Kurz je zaměřen především na děti předškolního a mladšího školního věku (s i bez mentálního opoždění) a na starší děti s přidruženým mentálním handicapem.

O čem to bude

Časová dotace

6 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Mgr. Petra Havlová

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419