Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí/osob s PAS s intelektovým znevýhodněním
Akreditováno MPSV

8 hod.  |  2. 250,- Kč/os.

Co se dozvíte

Účastníci se seznámí se specifiky komunikace u dětí/osob s PAS s přidruženým intelektovým znevýhodněním. Představeny budou deficity a obtíže v diagnostické triádě. Kurz je praktickou metodickou přípravou personálu/rodiče pro nácvik rozvoje komunikačních a sociálních dovedností u konkrétně vybraného dítěte/osoby s výrazně narušenou komunikační schopností nebo s dítětem/osobou zcela neverbální.

Prakticky vedený kurz se snaží účastníka seznámit s technikami rozvoje komunikační dovedností pomocí AAK a technikami rozvoje očního kontaktu a sdílené pozornosti. Jen málokdo si uvědomuje, že pro rozvoj komunikace jsou zcela zásadní tyto preverbální dovednosti, bez kterých člověk jen velmi obtížně vstupuje do sociálních interakcí.

Důležitým tématem je také navazování vztahu (interakce) s neverbální osobou a principy komunikace s dítětem/osobou s PAS.  Techniky jsou prezentovány tak, aby je účastníci kurzu byli schopni aplikovat v praxi.

Kurz je také sebereflexí personálu/rodiče, zda doposud používané/nepoužívané metody, úroveň komunikačních prostředků apod., byly pro konkrétní dítě/osobu s PAS zvoleny vhodně.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra – pro neformální pečující.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419