Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí, žáků s PAS s mentálním handicapem
Akreditováno MŠMT

8 hod.  |  2. 250,- Kč/os.

Co se dozvíte

Účastníci se seznámí se specifiky komunikace u dětí, žáků
s PAS a přidruženým mentálním handicapem. Představeny budou deficity
a obtíže v diagnostické triádě. Kurz je veden jako praktická metodická příprava personálu pro rozvoj komunikačních a sociálních dovedností
u konkrétně vybraného dítěte/žáka s narušenou komunikační schopností nebo s dítětem/žákem neverbálním. Důraz je kladen na individualizaci augmentativní a alternativní komunikace (AAK) tak, aby
ji po absolvování kurzu mohl účastník ihned použít v praxi.

Kurz je také sebereflexí personálu, zda doposud používané/nepoužívané metody, úroveň komunikačních prostředků apod., byly pro konkrétního žáka/studenta zvoleny vhodně.

Lektorka používá během kurzu zážitkové a interaktivní metody, fotografie s praktickými ukázkami možností zpracování komunikačních systémů, videozáznamy s ukázkou napodobování atd.

Pro koho je kurz určen

Pro učitele MŠ, učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele speciálních škol, učitele gymnázií, učitele SŠ, asistenty pedagoga.
Pro metodiky prevence, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení. Pro učitele – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Mgr. Petra Havlová

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419