Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s PAS s intelektovým znevýhodněním
Akreditováno MPSV

8 hod.  |  2. 250,- Kč/os.

Co se dozvíte

Účastníci se seznámí se základními specifiky práce s dětmi/osobami s PAS, se základními didaktickými principy metodiky strukturovaného učení – individualizace, strukturalizace, vizualizace a motivace. Důraz je kladen především na pochopení praktického využití metod, principů jako prostředků pro lepší fungování a začlenění se osob s PAS do běžného života. 

Účastníci budou informování o faktorech, které negativně ovlivňují úspěšnost rozvoje komunikačních, sociálních a pracovních dovedností, výchovy, kterými jsou např. specifika v oblasti smyslového vnímání atd.

Kurz je zaměřen na děti i dospělé osoby s PAS s přidruženým intelektovým znevýhodněním.

Účastníci prostřednictvím fotografií dostanou inspiraci k tomu, jak podpůrné pomůcky vytvářet a jak je přenášet do fungování v běžném životě osob s PAS.

Lektorka používá v průběhu kurzu zážitkové techniky. Součástí je prezentace praktických ukázek a krátkých videozáznamů.

Pro koho je kurz určen

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.
Pro rodiče a rodinné příslušníky s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra – pro neformální pečovatele.
Pro širokou veřejnost.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Forma vzdělávání

Prezenčně i online (při objednávce kurzu organizací je nutné do poznámky uvést formu).
Otevřené kurzy – pokud není výslovně uvedena forma online, je možná pouze prezenční účast.

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419