Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s PAS s mentálním handicapem
Akreditováno MŠMT

8 hod.  | 2. 250,- Kč/os.

Co se dozvíte

Účastníci se seznámí s pravidly vzdělávání dětí, žáků s PAS,
se základními didaktickými principy metodiky strukturovaného učení – individualizace, strukturalizace, vizualizace a motivace. Informováni budou i o nespecifických faktorech (osobnost pedagoga a role asistenta pedagoga) a faktorech negativně ovlivňujících úspěšnost výuky a vzdělávání (např. kvalita pozornosti, sociální vztahy).

Zodpovězeny budou otázky Jak individuálně přistupovat k dětem, žákovi, s PAS? Jak strukturovat prostředí, čas, činnosti? Jak důležitá je vizualizace u žáka s PAS? Jaký smysl má motivace a jak dítě/žáka motivovat? 

Lektorka používá během kurzu zážitkové a interaktivní metody, fotografie a videozáznamy s ukázkami metod strukturovaného učení.

Pro koho je kurz určen

Pro učitele MŠ, učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele speciálních škol, asistenty pedagoga.
Pro metodiky prevence, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení. Pro učitele – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Kurz je zaměřen na děti předškolního věku a na žáky s PAS s přidruženým mentálním handicapem.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Mgr. Petra Havlová

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419