Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem
Akreditováno MŠMT

8 hod.  |  2. 250,- Kč/os.

Co se dozvíte

Účastníci se seznámí s pravidly vzdělávání žáků s PAS, s didaktickými principy metodiky strukturovaného učení – individualizace, strukturalizace, vizualizace a motivace.
Informováni budou o nespecifických faktorech (osobnost pedagoga a role asistenta pedagoga) a faktorech negativně ovlivňujících úspěšnost výuky a vzdělávání (např. kvalita pozornosti, sociální vztahy).

Zodpovězeny budou zejména otázky: Jak strukturovat prostředí, čas, činnosti? Jak důležitá je vizualizace u žáka s PAS? Jaký smysl má motivace? Jak osobnost pedagoga a sociální vztahy ve třídě mohou pozitivně či negativně ovlivnit celý vzdělávací proces?

Lektorka používá během kurzu zážitkové a interaktivní metody, fotografie a videozáznamy s ukázkami metod strukturovaného učení.

Pro koho je kurz určen

Pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SŠ, asistenty pedagoga.
Pro metodiky prevence, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení. Pro učitele – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Kurz je zaměřen na žáky a studenty s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem v inkluzivním vzdělávání.

O čem to bude

Časová dotace

8 vyučovacích hodin

Lektor

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Mgr. Petra Havlová

Pozvat lektora k nám


Pokud chcete nezávazně poptat vzdělávací akci do Vaší organizace, napište mi nebo zavolejte na 605 418 419